Tarieven 2017

Voor informatie over vergoeding, klik hier.

Screening (DTL)                                                                                                                 €21,00

Anamnese en onderzoek na screening                                                                         €82,00

Screening anamnese en onderzoek                                                                             €103,00

Anamnese en onderzoek na verwijzing                                                                         €82,00

Eenmalig onderzoek                                                                                                         €82,00

Individuele zitting reguliere logopedie                                                                          €41,00

Individuele zitting preverbale logopedie                                                                       €82,00

Individuele zitting telelogopedie                                                                                    €41,00

Telefonische zitting                                                                                                           €21,00

Toeslag voor behandeling aan huis                                                                               €23,00

Toeslag voor behandeling in een instelling                                                                  €23,00

Instructie/ overleg ouders/ verzorgers van de cliënt                                                  €41,00

Overleg met derden, per cliënt per half uur                                                                €41,00

Verslaglegging aan derden, per cliënt per half uur                                                     €41,00

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak                                                          €41,00

U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden

Logopedie is vrijgesteld van BTW.