Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekeraar.  De zorgverzekeraar biedt een tarief aan waarna ik kies of ik akkoord of niet akkoord ga met dit tarief.
Logopediepraktijk Judith heeft in 2019 gekozen om met de onderstaande verzekeringen een contract af te sluiten. Dit houdt in dat u bij onderstaande verzekeringen de logopedie volledig vergoed krijgt.

  • Zilveren Kruis/Achmea: labels FBTO, Achmea Avéro,  Interpolis,  Zilveren Kruis, Prolife, Ziezo
  • VGZ: labels Univé, Bewuzt, IZZ, IZA, Zekur.nl, UMC, SVK, Zorgzaam, United Consumers
  • CZ: labels Ohra, CZdirect.nl, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden
  • DSW: labels InTwente, Stad Holland, Ditzo, De Amersfoortse
  • Caresq: labels National Academic, Promovendum, Besured, iptiQ
  • De Friesland
  • Multizorg VRZ: labels ONVZ, Zorg en Zekerheid, ENO, ASR

Met de volgende zorgverzekeraars is geen contract afgesloten en wordt de logopedische zorg niet volledig vergoed. U ontvangt dan een factuur met een tarief van 35 euro per zitting. Deze
factuur dient u zelf te voldoen waarna u de factuur indient bij uw zorgverzekeraar. Die kunt u daarna bij uw zorgverzekeraar indienen. U krijgt dan een deel of het gehele bedrag vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgpolis.

  • Menzis: labels Anderzorg, Hema, PMA

Identificatieplicht
Als u of uw kind (para)medische zorg ontvangt moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent of uw kind degene is die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.

De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan.

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen u dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft.

Ik sta ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici en ben lid van de NVLF, de beroepsvereniging voor logopedisten.