Lees- en spellingsmoeilijkheden

Gevolgen


Wanneer er problemen zijn met het (leren) lezen en/of spellen, kan dit ertoe leiden dat het kind een lees-/spellingachterstand oploopt. Aangezien onze maatschappij erg gericht is op schriftelijke communicatie, kan dit ervoor zorgen dat een persoon met leesproblemen onvoldoende vaardig wordt in het lezen en/of spellen en zich daardoor onvoldoende kan redden op school, tijdens werk en op overige gebieden in het dagelijks leven. Wanneer het vlot en nauwkeurig lezen en/of het correct spellen niet lukt of moeizaam verloopt, kan dit leiden tot onzekerheid, schaamte, een verminderd zelfvertrouwen, etc. Het is daarom van belang vroegtijdige begeleiding in te schakelen.

Behandeling

Spelling
De spellingvaardigheid wordt vergroot middels Spellen met Specht. Dit is methodiek waarbij die aansluit bij de spellingmethode die op school gehanteerd wordt.
Om kleuters uit groep 2 te trainen wordt gebruik gemaakt van een voorschottraining (deel 1) zodat ze een betere start hebben met het leren lezen en spellen in groep 3. De training is specifiek ontworpen voor de risicokleuters, de kinderen die een verhoogd risico hebben op lees- en spellingsproblemen.
Deel 2 is bedoeld om de kinderen in groep 3 te helpen, wanneer het leren lezen niet naar wens verloopt. Deel 2a, Connect Klanken en Letters, leert kinderen MKM woordjes lezen. Alle letters worden systematisch aangeleerd volgens de methdodiek van connect. Deel 2b biedt oefenstof voor het lezen van woorden van 1 lettergreep met medeklinkerclusters en woorden van 2 en 3 lettergrepen. Er is ook volop oefenstof voor de ‘stomme stukjes’. Deel 2b traint de woordherkenning.
Om kinderen vanaf groep 4 te helpen die moeite hebben met het lezen en spellen, is deel 3 een zeer gedegen programma . Het is een programma dat gebruik maakt van spellingregels, waardoor het ook goed inzetbaar is voor de dyslectische kinderen.

Lezen
In de behandeling wordt aandacht besteedt aan het vergroten van de vloeiendheid en nauwkeurigheid van het lezen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen met leesproblemen gemotiveerd worden om te (blijven) lezen. Daarom worden er ook tips geven voor het stimuleren van de leesmotivatie (leuke boeken lezen!) en het leesplezier.