Na de aanmelding

U heeft een afspraak gemaakt en binnenkort heeft u de intake. Hoe gaat dit in zijn werk en wat is het vervolg?

Intake
Tijdens de intake bespreken we de hulpvraag. Waarom heeft u uw kind of uzelf aangemeld? Door een hoop vragen te stellen en luisteren naar uw verhaal beslis ik of verder onderzoek nodig is. Het kan ook zo zijn dat ik u tips meegeef en dat we op een later moment weer contact hebben.

Onderzoek
Afhankelijk van de hulpvraag ga ik verder onderzoek doen. Zo kan ik een onderzoek afnemen om het taalniveau van uw kind vast te stellen of met een articulatietest in kaart te brengen of uw kind alle klanken voldoende beheerst. Bij volwassenen met bijvoorbeeld een niet-aangeboren hersenletsel kan het zijn dat er al onderzoek is gedaan in een revalidatiecentrum.

Diagnose
Nadat ik de onderzoeken heb afgerond bespreek ik de uitslag met u. Indien er een indicatie is voor logopedie bespreken we het behandeltraject. Wanneer is er geen sprake is van een indicatie sluiten we het traject af.

Behandeling
Over het algemeen komen kinderen elke week, afhankelijk van de problematiek.
Het liefst werk ik met een vaste dag en een vast tijd mits dit uitkomt met uw agenda. De behandeling duurt maximaal 30 minuten waarvan we de laatste 5 minuten het huiswerk bespreken en een nieuwe afspraak maken.
Over het algemeen zijn ouders aanwezig bij de behandeling echter soms is het voor uw kind fijner als we één-op-één werken. U kunt dan plaatsnemen in de wachtkamer en bent de laatste 5 minuten van de afspraak aanwezig.

Duur behandeltraject
De duur van het behandeltraject is per stoornis wisselend en ligt tussen de 3-6 maanden. Aan het einde van deze periode neem ik de eerder afgenomen onderzoeken opnieuw af en evalueer of de gestelde doelen zijn behaald.
Daarna bespreken we of het noodzakelijk is om de logopedie nog verder voort te zetten. Wanneer het behandeltraject wordt beëindigt zal er na 6 maanden een controle afspraak gemaakt worden om de spraak- en/of taalniveau van uw kind te blijven monitoren.