Vergoeding en tarieven

Vergoeding logopedie 2021
Logopedische behandelingen worden door zorgverzekeraars vergoed, mits een arts verwezen heeft. Logopedie zit in het basispakket en zal door de zorgverzekeraar vergoed worden indien er een medische indicatie is. Kijk altijd even na of de praktijk een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Anders dan bij volwassen geldt er voor kinderen onder de 18 jaar geen eigen risico, het eigen risico voor volwassen is vanaf € 385. Uw ontvangt een nota van uw verzekeraar voor de logopedische behandelingen die onder het eigen risico vallen.

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd.
Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt € 30,00.

Tarieven 2021

Reguliere individuele behandeling € 40,00
Telefonische zitting € 21,00
Eenmalig specifiek logopedisch onderzoek €80,00
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 80,00
Uit-toeslag (niet in praktijk) € 20,00
Overleg met derden (per half uur) € 40,00
Verslaglegging aan derden (per half uur) € 40,00
Niet nagekomen afspraak is hetzelfde bedrag als een afspraak € 30,00

Indien nodig heb ik regelmatig telefonisch overleg met bijvoorbeeld de intern begeleider van de school of de leerkracht van uw kind. Voor deze vorm van overleg worden geen kosten in rekening gebracht. Op verzoek kan ik aanwezig zijn bij een overleg op school. Hiervoor reken ik €40,00 per overleg. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Tarieven zonder verzekering
Mocht u geen zorgverzekering hebben of als u geholpen wilt worden voor hulp die niet binnen de zorgverzekering valt kunt u natuurlijk ook bij ons terecht. U krijgt dan een factuur thuis gestuurd. Voor een individuele zitting reguliere logopedie zijn de kosten € 40,00 per zitting van 30 minuten.