Werkwijze

Aanmelden – Je kunt jezelf of je kind aanmelden via het aanmeldformulier en dan nemen wij zo snel mogelijk contact op om een afspraak in te plannen. Het is ons streven om de intake binnen 2 weken na de aanmelding te laten plaatsvinden. Dit lukt helaas niet altijd omdat wij geen plek hebben op de momenten die voor jullie het beste uitkomt, in dat geval kom je op de wachtlijst word je ingepland zodra wij wel plek hebben op de gewenste tijd/dag/locatie. 

Intake – De eerste behandeling is altijd een intakegesprek waarin we de hulpvraag, klacht(en) en verwachtingen bespreken. Neem voor deze eerste afspraak je ID-bewijs en verzekeringspasje mee. Indien nodig vragen om een verwijzing van de huisarts/tandarts/consultatiebureau mee te nemen. Dit is afhankelijk van de klacht en je zorgverzekeraar. 

Onderzoek – Na de intake vindt er een logopedisch onderzoek plaats, gericht op de hulpvraag. Dit kan soms enkele behandelingen duren. Op basis van de onderzoek(en) wordt een logopedische diagnose gesteld en een behandelplan besproken.

Behandeling – De behandelingen vinden elke week plaats en duren maximaal 30 minuten. Er wordt op het een speelse manier gewerkt op niveau van je kind gewerkt. Ouders krijgen tips/adviezen en oefeningen mee over hoe jullie thuis verder kunnen oefenen.

Evaluatie – Een behandelperiode duurt meestal 3-6 maanden, daarna wordt bekeken of uw kind vooruit is gegaan. Dit kan door middel van het herhalen van onderzoeken of observatie en overleg. Als er geen hulpvraag  meer is kan de behandeling worden afgerond.

Kosten – De praktijk heeft contracten gesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket en dat logopedie voor kinderen niets extra’s kost voor ouders. Het kan zijn dat wij een verwijsbrief van een (huis)arts nodig hebben. Als afspraken worden vergeten of te laat worden afgezegd, worden de kosten wel bij ouders in rekening gebracht; de verzekeraars betalen deze rekening niet.

Afspraak afzeggen – Een afspraak kan telefonisch, per mail of whatsapp worden afgezegd. Doe dit minimaal 24 uur van tevoren. Te laat afgezegde afspraken of niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn €35,00 per niet nagekomen afspraak, u kunt deze factuur niet indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Klanttevredenheid – Wanneer de behandeling is afgesloten, krijgt je een klanttevredenheidsonderzoek om in te vullen. Dit onderzoek (PREM) wordt uitgevoerd door QDNA en is anoniem.

Klachten – Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de geboden zorg. Het is belangrijk dat je dit met Judith, de praktijkhouder, bespreekt. Als dit geen oplossing biedt kunt je een klacht indienen. De praktijk is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici die de klacht volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) behandelt.