Logopedie doe je samen

Wanneer logopedie?

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen. De behandeling is gericht op taal, spraak, lees- en/of spellingproblematiek, de stem, gehoor en/of slikken. Logopedie is een specialisme gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten en de verwerking van eten en drinken.

Logopedie biedt de cliënt preventieve zorg, training en advies ten aanzien van communicatie, het gehoor, slikken en de stem. Logopedisten werken met kinderen en volwassenen van alle leeftijden.

  • Heeft jouw kind moeite met slikken?
  • Merk je een achterstand op school?
  • Weigert jullie kindje de fles?
  • Nog meer vragen

Preverbale logopedie

Preverbale logopedie is specifiek gericht op het behandelen van jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar die problemen hebben met borst- of flesvoeding of moeite hebben met de overgang naar vast voedsel of flesvoeding.

Kinderen

Een logopedist behandelt kinderen die moeite hebben met communiceren. Communicatie is een breed begrip. Er komen kinderen die problemen hebben met taal, tweede taalverwerving, articulatie of afwijkend mondgedrag.

Volwassenen

De stem is een waardevol middel in onze dagelijkse communicatie. Stemklachten kunnen plotseling optreden of als gevolg van een bepaald patroon of een gebeurtenis. Daarnaast komen stemklachten op alle leeftijden voor. 

Maak een afspraak

Wil je meer weten over logopedie voor jou of voor je kind, neem dan contact met ons op

contact