Eet- en drinkproblematiek

We spreken over eet- en drinkproblemen als kinderen moeite hebben met het drinken uit de borst of fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen. Klachten die door ouders vaak omschreven worden bij eet- en drinkproblemen, zijn:

– het weigeren van de fles na een periode borstvoeding
– moeite met het binnenkrijgen van voldoende voeding omdat de voedingen erg lang duren.
– moeite met de overgang van borst- of flesvoeding naar vastere voeding.
– verslikken tijdens de voedingen. 
– moeite met het binnenkrijgen van voldoende gevarieerde voeding omdat het kind bepaalde voeding of voedingsstructuren weigert.

Oorzaken
Er kunnen verschillende oorzaken zijn van eet- en drinkproblemen:
Prematuur geboren kinderen zijn in de eerste weken soms te zwak om te drinken, waardoor zij afhankelijk zijn van sondevoeding.                                   
Kinderen met een syndroom zijn soms trager in hun ontwikkeling en hebben daardoor moeite om de nieuwe vaardigheden (zoals eten van de lepel of kauwen) te leren.
Als er sprake is van een hersenbeschadiging, kunnen er problemen zijn met de spierspanning, waardoor zuigen, kauwen of slikken lastig is.
Kinderen met anatomische afwijkingen in het mondgebied (zoals een schisis) kunnen ook problemen ondervinden bij het leren eten en drinken.
Ook voor kinderen die problemen ervaren met de verwerking van sensorische informatie (prikkelverwerkingsproblematiek) kan het proces van kauwen en slikken moeite opleveren.
Het is ook mogelijk dat er geen aanwijsbare oorzaak is voor de ervaren problematiek rondom voeding.                                                           

Preverbale logopedie

Wanneer zich eet- en drinkproblemen voordoen bij uw kind, is het mogelijk om preverbale logopedie in te schakelen. Preverbale logopedie is specifiek gericht op het behandelen van jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar die problemen hebben met eten en drinken (en/of beginnende communicatie). Preverbale logopedie vindt vaak plaats in de thuisomgeving van het kind.

Maak een afspraak

Heb je vragen rondom de voeding van je kindje neem dan contact met ons op.

contact