Spraakontwikkeling

Wanneer een jong kind in zijn spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes, noemen we dat een vertraagde spraakontwikkeling. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Hij spreekt in enkele woorden of korte zinnen en zijn omgeving vindt het lastig om het kind te verstaan en te begrijpen. Soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt.

Een vertraagde spraakontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een vertraging in de spraakontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Wat doet de logopedist?
We doen een uitgebreid onderzoek naar de taal en de spraak van uw kind. Daarbij worden onder meer gestandaardiseerde testen gebruikt. Wanneer het nodig is, kunnen we een aanvullend onderzoek laten afnemen door een kinderarts, KNO-arts of een multidisciplinair team op een audiologisch centrum om zo te bepalen hoe we u kind het beste kunnen helpen.

Maak een afspraak

Heb je twijfels over de verstaanbaarheid van je kind, neem dan contact met ons op.
contact