Meertaligheid

De culturele achtergrond van thuis heeft invloed op het verloop van de taalontwikkeling van het kind, in welke taal dan ook. Of er binnen het gezin veel of juist weinig gesproken wordt maakt uit voor het aanleren van de taal.
Voorwaarde voor het ontwikkelen van een goede moedertaal is dat het jonge kind veel goede en gevarieerde taal in zijn directe omgeving krijgt aangeboden. Dus goed gevormde zinnen en woorden die duidelijk worden uitgesproken.
Wanneer de ontwikkeling in de eerste taal, de moedertaal, niet goed verloopt zal het leren van een tweede taal moeilijker gaan. Het kind kent de woorden, zinnen en taalregels nog onvoldoende in de moedertaal en kan deze daarom in de tweede taal niet goed toepassen.
Twijfelt u of het wel goed gaat met de meertalige ontwikkeling van uw kind, wacht dan niet te lang met het inwinnen van deskundig advies.

Wat doet de logopedist?
De logopedist kan beoordelen hoe het met de spraak-taalontwikkeling gaat en biedt waar nodig ondersteuning. Tips en adviezen voor uw specifieke situatie kunnen heel nuttig zijn en preventief zeer goed werken om mogelijke problemen te voorkomen. Door er vroeg bij te zijn is logopedische behandeling van het kind vaak niet nodig.