Meertaligheid

De culturele achtergrond van thuis heeft invloed op het verloop van de taalontwikkeling van een kind, in welke taal dan ook. Of er binnen het gezin veel of juist weinig gesproken wordt is van invloed op het aanleren van een taal.
Voorwaarde voor het ontwikkelen van een goede moedertaal is dat het jonge kind veel goede en gevarieerde taal in zijn directe omgeving krijgt aangeboden. Een rijktaalaanbod bestaat idealiter uit goed gevormde zinnen en woorden die duidelijk worden uitgesproken.
Wanneer de ontwikkeling in de moedertaal niet goed verloopt, zal het leren van een tweede taal moeilijker zijn. Het kind kent de woorden, zinnen en taalregels nog onvoldoende in de moedertaal en kan deze daarom in de tweede taal niet goed toepassen.
Twijfelt u of het wel goed gaat met de meertalige ontwikkeling van uw kind? Wacht dan niet te lang met het inwinnen van deskundig advies.

Wat doet de logopedist?                                                                                                                       De logopedist beoordeelt hoe het met de spraak-taalontwikkeling gaat en biedt waar nodig ondersteuning. Tips en adviezen voor uw specifieke situatie kunnen heel nuttig zijn en preventief zeer goed werken om mogelijke problemen te voorkomen. Door er vroeg bij te zijn is logopedische behandeling van het kind vaak niet nodig.

Maak een afspraak

Wil je meer informatie over het meertalig opvoeden van kind, neem dan contact met ons op.
contact