Lezen
In de behandeling wordt aandacht besteed aan het vergroten van de vloeiendheid en nauwkeurigheid van het lezen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen met leesproblemen gemotiveerd worden om te (blijven) lezen. Daarom worden er tips gegeven voor het stimuleren van de leesmotivatie (leuke boeken lezen!) en het leesplezier.

Lees en spellingsmoeilijkheden

We leven in een maatschappij waarin lezen en schrijven erg belangrijk is. Er wordt veel gebruik gemaakt van schriftelijke communicatie. Wanneer iemand moeite ervaart op dit gebied, kan dit gevolgen hebben voor het dagelijks leven.                                                           
De kans bestaat dat iemand met lees- en schrijfproblemen zich onvoldoende kan redden in het dagelijks leven (bijvoorbeeld op school of werk). Wanneer het vlot en nauwkeurig lezen en/of het correct spellen niet lukt of moeizaam verloopt, kan dit leiden tot onzekerheid, schaamte, een verminderd zelfvertrouwen, etc. Het is daarom van belang vroegtijdige begeleiding in te schakelen.

Behandeling

Spelling
De spellingvaardigheid wordt vergroot met behulp van verschillende methodieken. Een veelgebruikt programma is Spellen met Specht.
Om kleuters uit groep 2 te trainen wordt gebruik gemaakt van een voorschottraining (deel 1), zodat ze een betere start zullen hebben met het leren lezen en spellen in groep 3. De training is specifiek ontworpen voor kinderen die een verhoogd risico hebben op lees- en spellingsproblemen.
Deel 2 is bedoeld om de kinderen in groep 3 te helpen wanneer het leren lezen niet naar wens verloopt. Deel 2a, Connect Klanken en Letters, leert kinderen MKM woordjes lezen. Alle letters worden systematisch aangeleerd volgens de methodiek van Connect. Deel 2b biedt oefenstof voor het lezen van eenlettergrepige woorden met medeklinkercombinaties en woorden van 2 en 3 lettergrepen. Er is ook volop oefenstof voor de ‘stomme stukjes’. Deel 2b traint tevens de woordherkenning.
Om kinderen vanaf groep 4 te helpen die moeite hebben met het lezen en spellen, is deel 3 een zeer gedegen programma. Er wordt gebruik gemaakt van spellingregels, waardoor het ook goed inzetbaar is voor dyslectische kinderen.

Maak een afspraak

Heb je twijfels over lees- en/of schrijfvaardigheden van je kind, neem dan contact met ons op.

contact